Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Μας ενδιαφέρει;

Διαβάσαμε τα παρακάτω στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/26/1668755.htm). Μπας και μας ενδιαφέρει;

Την απόφαση για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αλλαγή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας.
O υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας.
Η ομάδα εργασίας αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΑΝ και έχει ως αντικείμενο τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, την επεξεργασία των προτάσεων και την υποβολή της τελικής εισήγησης για το νέο κανονισμό.
Στις εργασίες της επιτροπής έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2009. Ο νέος κανονισμός πρόκειται να είναι πλήρως εναρμονισμένος με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους σύγχρονους κανόνες και τεχνικές για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΚΜΛΕ αποτελεί βασικό νομοθετικό εργαλείο στο οποίο καθορίζονται οι αρχές και οι τρόποι για την ορθολογική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οι βέλτιστες τεχνικές, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των περιοίκων.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Μηλέικα Νέα" από 23/4/2009

Επιτείνονται οι έλεγχοι σε μεταλλευτικές και λατομικές εκμεταλλεύσεις.

Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται…ή μήπως φοβάται;

Επιτείνονται με απόφαση του ΥΠΑΝ οι έλεγχοι σε μεταλλευτικές και λατομικές εκμεταλλεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας υπέγραψε απόφαση με την οποία ενεργοποιούνται οι πρόνοιες του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για τη σύμπραξη μηχανικών της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΝ σε ελέγχους μεταλλευτικών και λατομικών εκμεταλλεύσεων.
Με τον τρόπο αυτό, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, διευκολύνεται η άσκηση του κατά νόμο προβλεπόμενου κρατικού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων αυτών και ενισχύεται η προσπάθεια των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, ώστε, με τη διάθεση κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, να καταστεί δυνατή η ανταπόκρισή τους στα ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, οι μηχανικοί των Επιθεωρήσεων και της κεντρικής υπηρεσίας, βάσει τριμηνιαίων προγραμματισμών, πρόκειται να ελέγξουν μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, των μέτρων υγιεινής, της ορθολογικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως οι νόμοι, οι κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και οι σχετικές διοικητικές άδειες παραχώρησης προβλέπουν.

Μηλίων διάλογοι είπε...

..για την αλλαγή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας.....δηλ την αλλαγή του βασικού νόμου με βάση τον οποίο θα γίνονται οι έλεγχοι στο μέλλον.

Η Μήλος είναι:
......Για το κράτος ένα νησί στα τόσα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, και έτσι με ανακούφιση το παραδίδει στις εταιρίες για εκμετάλλευση, νίπτοντας τα αδέξια χέρια του
.....Για τις εταιρίες ιδανικός τόπος άντλησης κερδών, χωρίς ιδιαίτερες οχλήσεις
......Για εμάς που γεννηθήκαμε και φιλοδοξούμε και να πεθάνουμε εδώ, είναι ο κόσμος όλος και απαιτούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο για το παρόν και το μέλλον του.
Ο διάλογος μας είναι ο μόνος δρόμος για να ξεπεράσουμε την απελπισία του αφόρητου ρεαλισμού που μας έχουν φορέσει και να ανιχνέσουμε τις δυνατότητες μας, τι θέλουμε για αύριο, ποια τα όπλα μας, ποιους πόρους και από που και πως θα τους απαιτήσουμε.
Απαιτείται δικό μας, προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης, από την κοινωνία για την ίδια και δέσμευση από όλους μας.