Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ και ΚΡΑΤΟΣ

Στη συζήτηση που γίνεται για τη γεωθερμία και τα γενικότερα θέματα της Μήλου, ξεχνάμε τον ρόλο του κράτους στον καθορισμό του παρελθόντος, παρόντος και του μέλλοντός μας.
Η συγκυρία τόσο του χωροταξικού, όσο και της γεωθερμίας δείχνει, πάλι, ότι το κράτος έχει αποφασίσει την μονόπλευρη, έντονη, βιομηχανική εκμετάλλευση της Μήλου και μάλιστα χωρίς να αναλαμβάνει κανένα αντίμετρο για εξισορρόπηση.
Είναι καθαρό ότι αυτό το πρότυπο ανάπτυξης έχει αφήσει τη Μήλο πίσω από ισομεγέθη νησιά, σε αριθμό μόνιμων κατοίκων, σε υποδομές, σε κατανομή παραγόμενου εισοδήματος, σε πολιτιστική παραγωγή, σε συγκοινωνίες.

Ο ισχυρισμός από αρκετούς ότι υπάρχει χρήμα στη Μήλο, στο μέτρο που ισχύει, παρακάμπτει το ζήτημα ότι αυτό είναι αποτέλεσμα πωλήσεων γης, που όμως δεν επαναλαμβάνεται και άρα δεν είναι τρόπος ανάπτυξης, αλλά στην καλύτερη περίπτωση μια συσσώρευση κεφαλαίου που πρέπει κάπου να τοποθετηθεί για να γίνει παραγωγικό.
Σε ποιο τομέα, με ποιες προοπτικές, σε ένα βιομηχανικό νησί θα επενδύσει ένας μικροκεφαλαιούχος;

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της γεωθερμίας θα έπρεπε να έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και κινητοποιήσεις για να επιτευχθούν τουλάχιστον τα καλύτερα ανταλλάγματα και οι καλύτερες προϋποθέσεις, τώρα, σαν αντιστάθμισμα σε όσα προσφέρει και καλείται να προσφέρει η Μήλος στην οικονομία της χώρας.

Θα μπορούσε να διαμηνυθεί στην κυβέρνηση και τις εταιρίες με πειστικό τρόπο, ότι δεν θα υπάρξει συζήτηση με τις εταιρίες και πρόοδος στην εκμετάλλευση της γεωθερμίας, αν το κράτος δεν αποδεχτεί και ικανοποιήσει δίκαια και χρονίζοντα ζητήματα υποδομής της Μήλου πχ θεσμοθέτηση χωροταξικού, ολοκλήρωση αεροδρομίου, χρηματοδότηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, ένταξη αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου στο ΔΚΠΣ κα.

Η υπόθεση της γεωθερμίας δεν είναι μόνο τεχνικό – οικολογικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα που θα καθορίσει τον τρόπο ανάπτυξης για το μέλλον. Θα γείρει εντελώς την πλάστιγγα υπέρ των βιομηχανιών.

Η τακτική της αναμονής, της αποφυγής να ανοίξουμε εμείς την συζήτηση, οδηγεί σε χαμένο χρόνο, αφήνει την πρωτοβουλία στις εταιρίες και απαλλάσσει το κράτος από τις ευθύνες του.

Η εταιρία, όμως, συζητά καθημερινά, προπαγανδίζει τις θέσεις της χωρίς αντίλογο και κερδίζει πόντους στο επικοινωνιακό παιχνίδι έτσι στο τέλος θα προτείνει εκείνη το δημοψήφισμα. Δηλαδή θα έχει πλήρη πολιτική κυριαρχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Μήλος είναι:
......Για το κράτος ένα νησί στα τόσα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, και έτσι με ανακούφιση το παραδίδει στις εταιρίες για εκμετάλλευση, νίπτοντας τα αδέξια χέρια του
.....Για τις εταιρίες ιδανικός τόπος άντλησης κερδών, χωρίς ιδιαίτερες οχλήσεις
......Για εμάς που γεννηθήκαμε και φιλοδοξούμε και να πεθάνουμε εδώ, είναι ο κόσμος όλος και απαιτούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο για το παρόν και το μέλλον του.
Ο διάλογος μας είναι ο μόνος δρόμος για να ξεπεράσουμε την απελπισία του αφόρητου ρεαλισμού που μας έχουν φορέσει και να ανιχνέσουμε τις δυνατότητες μας, τι θέλουμε για αύριο, ποια τα όπλα μας, ποιους πόρους και από που και πως θα τους απαιτήσουμε.
Απαιτείται δικό μας, προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης, από την κοινωνία για την ίδια και δέσμευση από όλους μας.