Τρίτη 19 Αυγούστου 2008

ΕΥΘΥΝΕΣ και ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες οι ευθύνες περισσεύουν, αλλά αυτές οι ίδιες συνήθως, προσφέρουν ευκαιρίες που δεν είναι εύκολο να ξαναβρεθούν. Σήμερα εκτιμώ ότι είναι τέτοια στιγμή για τη Μήλο και τον Δήμο, ενόψει των εξελίξεων στο θέμα της γεωθερμίας. Απαιτείται, βέβαια, πρωτοβουλία , αίσθηση δυνατότητας για επιτυχή διαπραγμάτευση και σωστός χρόνος.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ή μάλλον που ακολουθείται, θα συμβάλει σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα και για αυτό προτείνω, έστω και αν ο χρόνος πλέον πιέζει, τα παρακάτω και ελπίζω σε διορθωτικές ή και ανατρεπτικές παρεμβάσεις σας.
1. Διαπραγμάτευση με το κράτος με το σκεπτικό προηγούμενης πρότασης (ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ και ΚΡΑΤΟΣ) και με λίστα αιτημάτων που στόχο θα έχουν την εξισορρόπηση της περαιτέρω βιομηχανικής ανάπτυξης, όπως η παρακάτω:
· Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την περιοχή NATURA σύμφωνα με τις προτάσεις του Δήμου,(όπου μιλώ για προτάσεις του Δήμου δεν σημαίνει ότι συμφωνώ πάντα, αλλά ο Δήμος θα διαπραγματευτεί και άρα τις δικές του προτάσεις θα υποστηρίξει),
· θεσμοθέτηση του χωροταξικού όπως προτείνει ο Δήμος,
· χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου ο οποίος θα παρακολουθεί και συμβουλεύει τον Δήμο σε όλη την πορεία του έργου εκμετάλλευσης της γεωθερμίας,
· χρηματοδότηση των οργανισμών διαχείρισης Γαιοπάρκου και NATURA,
· λύση στο ζήτημα του αεροδρομίου,
· ένταξη του όλου έργου αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στο ΔΚΠΣ.
Αν η απάντηση είναι θετική και αρκούντως δεσμευτική, τότε και μόνο τότε, προχωράμε στη δεύτερη φάση, διαφορετικά σε παμμηλιακή συγκέντρωση γίνεται ενημέρωση και καταγγελία της στάσης του κράτους.
2. Έρευνα πάνω στο τεχνικό σχέδιο της κοινοπραξίας, με την υποστήριξη του τεχνικού συμβούλου του Δήμου, με μόνο θέμα τις προκύπτουσες οχλήσεις από την υλοποίηση του σχεδίου. Ανοικτός διάλογος και έλεγχος σε όλα. Σε περίπτωση κατά την οποία πείσουν οι εταιρίες ότι υπάρχουν αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει γεννήσει το παρελθόν, τότε προχωράμε στην 3η φάση, αλλιώς σε παμμηλιακή συγκέντρωση γίνεται ενημέρωση για τους κινδύνους που συνεπάγεται η εκμετάλλευση της γεωθερμίας.
3. Διαπραγμάτευση πάνω στο χωροταξικό και την έκταση της επένδυσης, στο σχέδιο απορρόφησης της ενέργειας κατά την πλήρη εκμετάλλευση, στους τρόπους με τους οποίους θα προκύψουν οφέλη για τους Μηλιούς. Ανοικτός διάλογος για όλες τις πτυχές της επένδυσης.
4. Αν από την εισήγηση του συμβούλου και τον διάλογο προκύπτει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, καταρτίζεται σχέδιο πλαισίου συμφωνίας με τη νομική μορφή που θα κατοχυρώνει τα συμφέροντα της Μήλου, και γίνεται διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία, ώστε να υπάρξει όφελος και για τη Μήλο από την όλη επένδυση.

Κάποια στρατηγική και αντίστοιχη τακτική, βέβαια κάπου πρέπει ήδη να υπάρχουν σαν σενάρια, αλλιώς η στιγμή θα αναδειχθεί μόνο σαν στιγμή ευθύνης και όχι και ευκαιρίας.

Αυτά τα είχα γράψει πριν την ανακοίνωση της επιστολής του Δήμου προς την κοινοπραξία (http://www.mileikanea.gr/epistoli_12.htm) η οποία κινείται σε άλλη κατεύθυνση, μάλλον σκληρής η οποία όμως δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη προετοιμασία και έτσι αν σπάσει θα μείνεις με άδεια χέρια ή με καμία δέσμευση είτε του κράτους , είτε της κοινοπραξίας.
Η Μήλος είναι:
......Για το κράτος ένα νησί στα τόσα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, και έτσι με ανακούφιση το παραδίδει στις εταιρίες για εκμετάλλευση, νίπτοντας τα αδέξια χέρια του
.....Για τις εταιρίες ιδανικός τόπος άντλησης κερδών, χωρίς ιδιαίτερες οχλήσεις
......Για εμάς που γεννηθήκαμε και φιλοδοξούμε και να πεθάνουμε εδώ, είναι ο κόσμος όλος και απαιτούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο για το παρόν και το μέλλον του.
Ο διάλογος μας είναι ο μόνος δρόμος για να ξεπεράσουμε την απελπισία του αφόρητου ρεαλισμού που μας έχουν φορέσει και να ανιχνέσουμε τις δυνατότητες μας, τι θέλουμε για αύριο, ποια τα όπλα μας, ποιους πόρους και από που και πως θα τους απαιτήσουμε.
Απαιτείται δικό μας, προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης, από την κοινωνία για την ίδια και δέσμευση από όλους μας.