Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Το Κέντρο Υγείας Μήλου


ΚΥΜ είναι ένας θεσμός που βρίσκεται δίπλα μας στο πόνο, στη φθορά,  στη ζωή και στο θάνατο. Είναι ουσιαστικό στοιχείο πολιτισμού και ανθρωπισμού, μας αφορά όλους που ζούμε στο νησί. Το Είναι δικό μας.

Τα προβλήματά του μεγάλα και οι μόνοι που  μπορούμε να το βοηθήσουμε είμαστε όλοι εμείς.

Στο λογαριασμό, που έχει ανοιχτεί στην τράπεζα Πειραιώς,  μπορεί να καταθέσει ο καθένας τον οβολό του. Η ανταπόκριση δεν είναι άσχημη, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και ακόμη υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και να αποφασίσουμε να υποστηρίξουμε ένα θέμα τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, να υπερνικήσουμε την αδράνεια μας και την καταστροφική (για κάποιους πρόφαση) καχυποψία.

Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Η Μήλος είναι:
......Για το κράτος ένα νησί στα τόσα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, και έτσι με ανακούφιση το παραδίδει στις εταιρίες για εκμετάλλευση, νίπτοντας τα αδέξια χέρια του
.....Για τις εταιρίες ιδανικός τόπος άντλησης κερδών, χωρίς ιδιαίτερες οχλήσεις
......Για εμάς που γεννηθήκαμε και φιλοδοξούμε και να πεθάνουμε εδώ, είναι ο κόσμος όλος και απαιτούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο για το παρόν και το μέλλον του.
Ο διάλογος μας είναι ο μόνος δρόμος για να ξεπεράσουμε την απελπισία του αφόρητου ρεαλισμού που μας έχουν φορέσει και να ανιχνέσουμε τις δυνατότητες μας, τι θέλουμε για αύριο, ποια τα όπλα μας, ποιους πόρους και από που και πως θα τους απαιτήσουμε.
Απαιτείται δικό μας, προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης, από την κοινωνία για την ίδια και δέσμευση από όλους μας.