Παρασκευή 25 Απριλίου 2008

Η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της Μήλου είναι υπόθεση των Μηλιών

Τα πρωτογενή φυσικά χαρακτηριστικά ενός τόπου είναι η γεωγραφική θέση και η γεωλογία του, συνέπεια των οποίων είναι τα λοιπά φυσικά αλλά και ανθρωπογενή στοιχεία που προσδιορίζουν τελικά τη φυσιογνωμία του.
Η Μήλος έχει μια ενδιαφέρουσα γεωγραφική θέση, χαρακτηρίζεται όμως κυρίως από την πιο εξαιρετική και ιδιαίτερη γεωλογική δομή, με αποτέλεσμα την τελείως ξεχωριστή γεωμορφολογία της, το σπάνιο έδαφος που σχετίζεται με τη διαφορετική πανίδα και χλωρίδα της και την ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική της πορεία.
Για την προστασία ορισμένων φυσικών ειδών του νησιού, υπήρξε κάποια μέριμνα τα τελευταία χρόνια, αν και απαιτούνται βέβαια πολύ περισσότερα τόσο στον τομέα της πυρασφάλειας όσο και σε άλλους τομείς. Η απόλυτη απαξίωση όμως, αφορά στον πολιτισμό μας. Στο πρόσφατο προσχέδιο για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, η Μήλος είχε καταταχθεί στα υπόλοιπα της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο τελικό σχέδιο μετά τις αντιδράσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ολόκληρη η παράγραφος του άρθρου 10 για τις περιοχές προτεραιότητας πολιτιστικού πλούτου έχει αφαιρεθεί, αλλά η ουσία παραμένει. H όποια ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας ιδιαιτερότητας είναι δική μας υπόθεση.
Ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας θα πρέπει να τύχουν κατά τη γνώμη μου κάποιες κατασκευές του πρόσφατου σχετικά παρελθόντος, για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι σήμερα κανένα ενδιαφέρον και υφίστανται την καταλυτική επίδραση του χρόνου. Οι παλιές σκάλες φόρτωσης των Ορυκτών που σήμερα καταρρέουν. Αλλά και οι γερμανικές κατασκευές της κατοχής που δεν θα πρέπει να έχουν την τύχη των τζαμιών των ελληνικών πόλεων, η εγκατάλειψη των οποίων θεωρείτο παλαιότερα θεάρεστος και εθνική πράξη.
Την πρωτοβουλία θα πρέπει να έχουν όσοι εκφράζουν συλλογικότητες στο νησί. Φορείς υλοποίησης των αρχικών τουλάχιστον μελετών έρευνας, καταγραφής, αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης θα μπορούσαν κατ’ αρχήν να είναι κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εκατοντάδες χρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα πραγματοποιούνται σήμερα στη χώρα μας αλλά πολλές διπλωματικές εργασίες, αντλούν τα στοιχεία τους αποκλειστικά από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τι απλούστερο και επικερδέστερο τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για την εκπαίδευση, να απασχολούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές σε μελέτες που αφορούν σε τοπικά θέματα. Από εκεί και πέρα και χορηγοί θα μπορούσαν να υπάρξουν και πιέσεις προς την κατεύθυνση απόσπασης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, θα μπορούσαν να ασκηθούν.


Γιώργος Θ. Παγώνης
Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Η Μήλος είναι:
......Για το κράτος ένα νησί στα τόσα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, και έτσι με ανακούφιση το παραδίδει στις εταιρίες για εκμετάλλευση, νίπτοντας τα αδέξια χέρια του
.....Για τις εταιρίες ιδανικός τόπος άντλησης κερδών, χωρίς ιδιαίτερες οχλήσεις
......Για εμάς που γεννηθήκαμε και φιλοδοξούμε και να πεθάνουμε εδώ, είναι ο κόσμος όλος και απαιτούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο για το παρόν και το μέλλον του.
Ο διάλογος μας είναι ο μόνος δρόμος για να ξεπεράσουμε την απελπισία του αφόρητου ρεαλισμού που μας έχουν φορέσει και να ανιχνέσουμε τις δυνατότητες μας, τι θέλουμε για αύριο, ποια τα όπλα μας, ποιους πόρους και από που και πως θα τους απαιτήσουμε.
Απαιτείται δικό μας, προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης, από την κοινωνία για την ίδια και δέσμευση από όλους μας.